AVRUPA YEREL YAŞAMDA KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ ŞARTI ÇALIŞTAYI Geri

  • Mon 7th Jan 2013

Tem Tour, 14-15 Aralık 2015 tarihlerinde Türkiye Belediyeler Birliği ile İsveç Bölgeler ve Yerel Yönetimler Birliği (SALAR) işbirliğinde y ürütülen “Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı Programı” (TUSELOG) kapsamında Ankara’da düzenlenen “Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı Çalıştayı” organizasyonu başarıyla gerçekleştirmiştir.